Joanna Smereczańska-Smulczyk STATUS Ogólnopolskiej Izby Deklaracja przystąpienia do Ogólnopolskiej Izby